Чат-пат: 2020

„Изгони чувството за вина завинаги“ target_audience: Я! Здравей! Ти ли си? momicheto: Аз съм май… target audience: Имам предвид, че преди години си чатих с едно момиче с такъв ник… Не знам дали си същият човек. Говори ли ти нещо potajna? momicheto: Ха-ха, туитъре! Изумявам се, че ме помниш! target audience: Изумяваш се, че те помня, а в същото време…