Чат-пат: 2020

„Изгони чувството за вина завинаги“ target_audience: Я! Здравей! Ти ли си? momicheto: Аз съм май… target audience: Имам предвид, че преди години си чатих с едно момиче с такъв ник… Не знам дали си същият човек. Говори ли ти нещо potajna? momicheto: Ха-ха, туитъре! Изумявам се, че ме помниш! target audience: Изумяваш се, че те помня, а в същото време…

Чат-пат

Конкурс „Мърсувай с мен“ target_audience: Здрасти! momicheto: Какво става? target_audience: Бива. Как се казваш? momicheto: Има ли значение? target_audience: Ау, ясно! Другият път се пиши potajna. momicheto: Оле, и ти ли имаш туитър? Ха-ха-ха! target_audience: Да, не мога да повярвам, че схвана препратката, изобщо не очаквах. momicheto: Интернет е малък. target_audience: Поне ще ми кажеш ли нещо за теб?…